Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

rare & unique photo from my mobile phone (no photo effect or edit)
mantis on antenna cable1
rare & unique photo from my mobile phone
(no photo effect or edit)
my cell sometimes produces very special, unique and rare photographs ... it does it on its own ... maybe by some dysfunction of it. Decolorizes the reception in a unique way almost black and white and gives some different colors to the ones it removes. The final picture is unique and rare. With no editing and no effects you can see these photos ... there is a limited photo watermark on my photos and my name because I'm interested in exhibiting the templates.
All rights are reserved. No material appearing in these links may be reproduced without permission.
Όλες οι φωτογραφίες είναι πνευματική ιδιοκτησία μου και έχω τα αποκλειστικά δικαιώματα ( copyright ).
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση των φωτογραφιών μου από τρίτους χωρίς την άδεια μου.
2017/2018
christina minopoulou: © melissalli
the rest of my special photos will be shown on my page
τις υπόλοιπες ιδιαίτερες φωτογραφίες μου θα τις δείτε στην σελίδα μου https://www.facebook.com/Melissalli-184790425450660/